Concept-richtlijnen

Copyright AMC, Amsterdam

Richtlijn ontwikkeling gebeurt in samenwerking met IKNL. Multidisciplinaire werkgroepen ontwikkelen voortdurend nieuwe (versies van) richtlijnen voor oncologische zorg. Zij gebruiken meestal de evidence-based methodiek. Uitzonderingen hierop zijn aangegeven. De NVRO mandateert haar platforms om mee te schrijven aan de richtlijnen.

 

Op Oncoline.nl (link) is een actuele lijst met de concept-richtlijnen en de richtlijnen in ontwikkeling.

 

Op verzoek van de Commisie Kwaliteit of het Kennisinstituut van Medisch Specialisten worden op deze pagina concept-richtlijnen gepubliceerd, zodat NVRO-leden de mogelijkheid tot becommentariëring hebben.

 

Deze concept-richtlijnen zijn overigens alleen zichtbaar na inloggen.