Definitieve richtlijnen

Copyright AMC, Amsterdam

Landelijke multidisciplinaire richtlijnwerkgroepen ontwikkelen en reviseren onder de regie en met ondersteuning van het IKNL landelijke richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. De professionals in deze werkgroepen worden gemandateerd door beroeps- en wetenschappelijkeverenigingen. De richtlijnen die ze opstellen zijn multidisciplinair en zoveel mogelijk evidence based.

 

Richtlijnen worden ontwikkeld door de gemandateerde platforms. De vereniging stemt ter vergadering uiteindelijk als geheel over de richtlijn.

 

De richtlijnen zijn toegankelijk via de link Oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl