Indicatoren

Copyright Instituut VerbeetenDe kwaliteit van de zorg wordt transparant gemaakt door middel van zogenaamde indicatoren. Dit zijn meetbare aspecten van de zorgverlening, die een aanwijzing geven over de mate van de kwaliteit.

Zorginhoudelijke indicatoren gaan in op de kwaliteit van zorg die een instelling levert en richten zich met name op effectiviteit en veiligheid.

De volgende landelijke trajecten zijn van belang voor radiotherapie-afdelingen:

De kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen zijn te vinden op de site van de NVZ.

 

Wachttijden, streefnormen en maximale wachttijden voor radiotherapie

Uit de notulen van de algemene huishoudelijke ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, 24 november 2000 te Utrecht, congrescentrum Jaarbeurs

8b. Voorstel voor streefnormen en maximale wachttijden radiotherapie

  • acuut: streefnorm: alle patienten behandeld binnen 1 dag
  • subacuut streefnorm: 80% patienten behandeld binnen 7 dagen, maximum wachttijd: 10 dagen
  • overig streefnorm: 80% patienten behandeld binnen 21 dagen, maximum wachttijd: 28 dagen

Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Specifieke vakinhoudelijke indicatoren

De Commissie Kwaliteit heeft een aantal specifieke indicatoren opgesteld voor radiotherapie. Gegevens worden per afdeling ingevuld en door de commissie verwerkt tot een rapport.