SKMS

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag van het specialistenhonorarium wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Medisch specialisten kunnen gebruik maken van dit geld voor kwaliteitsbevorderend projecten.

SKMS projectaanvragen

Zie hier voor de kaderbrief van SKMS. Hierin wordt beschreven binnen welke thema's projecten moeten vallen om in aanmerking te komen voor SKMS financiering. Zie hier voor de verschillende documenten en handleiding voor het indienen van een projectfinancieringsaanvraag.

Eindproducten SKMS-projecten 

  • Klik hier om het eindproduct van het SKMS-project 'Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker (42964289)' te downloaden. 
  • Klik hier om het eindproduct van het SKMS-project 'Uitbreiden DSCA met radiotherapeutische parameters (29185848)' te downloaden.
  • Klik hier om het eindverslag van het SKMS-project 'Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters (D20140625-01)' te downloaden.

Afgeronde en lopende SKMS projecten.

 

Project Einddatum SKMS-budget

Richtlijnontwikkeling radiotherapie pacemakers en ICD’s

31-03-2012 Gealloceerd budget 2010                                                                      

Geïntegreerd Kwaliteitsbeleid NVRO

01-06-2012 Gealloceerd budget 2010

Uitkomstenregistratie Longkanker

01-10-2013 Gealloceerd budget 2011

Herziening richtlijnen rectumcarcinoom en coloncarcinoom

01-12-2013 Centraal budget 2011
Ontwikkelen van gedragen (evidence-based) normen voor radiotherapie 01-10-2014 Gealloceerd budget 2011
Optimale behandeling van de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom 01-10-2013 Centraal budget 2012
Afronden van de Consumer Quality Index (CQi) Radiotherapie (fase 3 en 4) 10-09-2014 Gealloceerd budget 2012

Implementeren van 11 reeds ontwikkelde indicatoren

31-12-2009 Gealloceerd budget 2008
Ontwikkelen programma om patiëntervaring te meten bij patiënten 01-07-2010 Gealloceerd budget 2008

Doorontwikkeling Kwaliteitsmeting NVRO

28-02-2017 Gealloceerd budget 2013
Het uniformeren van radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie 30-03-2017 Gealloceerd budget 2013

Kennisagenda NVRO

01-03-2018 Gealloceerd budget 2014
Radiotherapp 01-03-2018 Gealloceerd budget 2014
Uitbreiden DCRA met radiotherapeutische parameters 30-06-2018 Centraal budget 2013
Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters 30-09-2018 Centraal budget 2014
Toxiciteitsregistratie Fase I 01-09-2018 Gealloceerd budget 2014
Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker 31-12-2018 Gealloceerd budget 2016
Herziening richtlijn kleincellig longcarcinoom 01-11-2019 Centraal budget 2017
Consultkaarten longkanker 30-03-2021 Centraal budget 2017
Nationale consensus m.b.t. evaluatie van borstkankerradiotherapieplanningen 30-09-2020 Gealloceerd budget 2017
Implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor het vulvacarcinoom 28-02-2021 Gealloceerd budget 2017