Lid worden

Copyright Instituut Verbeeten

Indien u radiotherapeut, radiobioloog of klinisch fysicus bent, of hiertoe wordt opgeleid, stellen wij uw belangstelling voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) zeer op prijs.

Aanmeldingsformulier

Indien u lid wenst te worden van de NVRO, dient u dit elektronische aanmeldingsformulier in te vullen. Vervolgens print u deze uit en ondertekent u het formulier en laat het ondertekenen door twee leden (als referent). Daarna stuurt u het ondertekende aanmeldingsformulier naar het secretariaat van de NVRO. Contactgegevens vindt u hier.

In de bestuursvergadering beslist het bestuur over toelating. Bij acceptatie wordt het nieuwe lid in de gelegenheid gesteld zichzelf voor te stellen tijdens de algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de secretarissen van de NVRO.

Contributiebedragen

De contributiebedragen voor 2019 zijn als volgt:

  Contributie 2019
Radiotherapeuten:

€ 890,-  (inclusief afdracht aan FMS)

Klinisch fysici: € 215,-
Assistenten in opleiding tot specialist: € 165,-
Klinisch fysici in opleiding: € 150,-
Buitengewone leden: € 225,-
Radiobiologen: € 60,-
Emeritusleden en gelijkgestelden: € 35,-
Ereleden: € 0,-
Begunstigers: € 365,-Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Klik hier voor informatie over hoe de NVRO met uw privacy / persoonlijke gegevens omgaat.