Commissie voor beroepsaangelegenheden

Anno 2013 komt er veel op de radiotherapeut af. Vanuit de maatschappij is de laatste decennia een stijgende vraag naar zorg ontstaan. Een stijgende vraag waarbij ook een hogere kwaliteit en meer veiligheid wordt verwacht. Dit tegenover het feit dat de overheid en de zorgverzekeraars een efficiëntere en doelmatigere inrichting van het zorglandschap eist. Al deze krachten hebben, of gaan effect hebben, op de beroepsuitoefening van een radiotherapeut.

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) is binnen de NVRO verantwoordelijk voor die beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de radiotherapeut. Dit zijn onder andere thema’s rondom bekostiging van zorg, inrichting van het zorglandschap en vele meer. Daarnaast volgt de CvB alle landelijke en interne beleidsthema’s.

De volgende stukken kunnen alleen worden ingezien wanneer u bent ingelogd:

Samenstelling

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVRO kent de volgende samenstelling.