Concilium Radiotherapeuticum

Het Concilium Radiotherapeuticum is het vaste adviescollege van de Vereniging met als taak de Vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de beroepsbeoefening.
Ook heeft het Concilium de taak als Visitatiecommissie op eigen initiatief of desgevraagd het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Radiotherapie.

Klik hier voor het declaratieformulier kwaliteitsvisitaties.

 

Visitatiestukken kunnen alleen worden ingezien als u bent ingelogd.

Samenstelling

Het Concilium Radiotherapeuticum kent de volgende samenstelling.