Concilium Radiotherapeuticum

Het Concilium Radiotherapeuticum is het vaste adviescollege van de Vereniging met als taak de Vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de beroepsbeoefening.
Ook heeft het Concilium de taak als Visitatiecommissie op eigen initiatief of desgevraagd het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Radiotherapie.

Klik hier voor het declaratieformulier kwaliteitsvisitaties.

 

Visitatiestukken kunnen alleen worden ingezien als u bent ingelogd.

Samenstelling

Het Concilium Radiotherapeuticum kent de volgende samenstelling:

 Ernest Vonk 

Dhr. drs. E.J.A. (Ernest) Vonk
Radiotherapiegroep Deventer
Secretaris

 Carien Creutzberg

Mevr. Prof.dr. C.L. (Carien) Creutzberg
Leids Universitair Medisch Centrum
PVC

 Iris van Dam

Mevr. drs. I.E. (Iris) van Dam
Universitair Medisch Centrum Utrecht
PVC

 geen foto persoon 1

Mevr. dr. M. (Marion) Essers
Instituut Verbeeten
PVC

 geen foto persoon 1

Mevr. drs. A.M. (Annelies) van der Geest
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
vertegenwoordiger Commissie Kwaliteit

 Kitty van Gestel

Mevr. drs. C.M.J. (Kitty) van Gestel
Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut ZRTI
vertegenwoordiger Onderwijscommissie

 geen foto persoon 1

Mevr. drs. N.A. (Nienke) De Groot
Maastro-Clinic
AIOS-lid

 geen foto persoon 1

Mevr. drs. M.A.A. (Marianne) de Jong
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
PVC

 Stijn Krol

Dhr. dr. A.D.G. (Stijn) Krol
Leids Universitair Medisch Centrum
PVC

 geen foto persoon 1

Mevr. dr. M.J.J. (Manouk) Olofsen - Van Acht
Erasmus MC/Daniel den Hoed
PVC

 Lukas Stalpers

Dhr. Prof.dr. L.J.A. (Lukas) Stalpers
Academisch Medisch Centrum
PVC

 Marcel Verheij

Dhr. Prof.dr. M. (Marcel) Verheij
Radboud umc
PVC

 geen foto persoon 1

Dhr. drs. S.L. (Rinus) Wanders
Maastro-Clinic
PVC