Algemeen

Copyright ErasmusMCThans komt er veel op een radiotherapeut af. Er is de laatste decennia een stijgende vraag naar zorg ontstaan. Ook wordt een hoger kwaliteit- en veiligheidniveau verwacht. Dit staat tegenover het feit dat van overheidswege een efficiëntere en doelmatigere inrichting van het zorglandschap wordt vereist. Al deze krachten hebben, of gaan effect hebben, op de beroepsuitoefening van een radiotherapeut in Nederland.

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) is binnen de NVRO verantwoordelijk voor die beleidsterreinen die van invloed zijn op de uitoefening van het beroep van radiotherapeut. Dit zijn onder andere thema’s rondom inrichting van het zorglandschap en bekostiging van zorg.

Samenstelling

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVRO kent de volgende samenstelling: