Commissie NZa Regelgeving: Registratie 2021

Namens de FMS delen wij u mede dat de Registratiewijzer 2021 gepubliceerd is op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Ten opzichte van 2020 geeft de NZa door de coronacrisis meer ruimte om zorg op afstand te kunnen leveren. Er bestaat geen verplichting meer om het eerste consult fysiek te laten plaatsvinden op de polikliniek, dit mag ook digitaal. Ook kan er zorg op een andere locatie dan het ziekenhuis geleverd worden, zoals in de thuissituatie. Tevens is in de Registratiewijzer 2021 een apart hoofdstuk opgenomen over de facultatieve prestatie. De facultatieve prestatie is een aanvullende mogelijkheid om specifieke (nieuwe) initiatieven binnen de medisch-specialistische zorg te bekostigen. Het gaat dan om initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere DBC’s.

De Registratiewijzer en onderliggende documenten zijn te downloaden via onze website onder het thema ‘Correct Registreren’.

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO