Save the date: Dutch Rare Cancer Platform (DRCP)

Experts op het gebied van zorg voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben het initiatief genomen voor het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP).

De overleving bij zeldzame vormen van kanker is gemiddeld lager dan bij andere typen kanker en hierin is weinig vooruitgang te zien over de afgelopen jaren. Dit komt onder andere door een gebrek aan klinisch onderzoek, behandelmogelijkheden en expertise voor deze patiëntgroepen. Tot voor kort was er geen landelijke multidisciplinaire groep die dit initiatief oppakte. Met de komst van het DRCP wordt deze niche opgevuld. Voor optimale diagnostiek, verhoogde deelname aan klinische studies en tijdige juiste behandeling is landelijke samenwerking cruciaal. Het DRCP stelt zich dan ook ten doel om middels multidisciplinaire samenwerking, de kwaliteit van zorg en uitkomsten voor deze patiënten met een zeldzame kanker te verbeteren.

Op maandag 1 maart 2021  van 14:00 uur tot 17:30 uur organiseert de DRCP het online oprichtingssymposium.
Zie hier het programma  en wijze van inschrijving.

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom, van verpleegkundigen, onderzoekers tot de medisch specialisten. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO