Skip to main content

Uitnodiging lidmaatschap Platform Arbeidsgerelateerde Zorg

Sinds 2016 bestaat het ‘Platform Arbeidsgerelateerde Zorg’, dat wordt gecoördineerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij het Platform Arbeidsgerelateerde Zorg zijn verschillende vertegenwoordigers van beroepsvereniging van o.a. huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen aangesloten. Zij komen twee keer per jaar samen.

Binnen het platform worden initiatieven, onderzoeken en projecten binnen het thema arbeidsgerelateerde zorg besproken.

Uit een evaluatie onder de leden van het Platform Arbeidsgerelateerde Zorg bleek een wens voor een centrale informatieplek en community. Dit heeft er toe geleid dat we in 2023 gestart zijn met de oprichting daarvoor en is na een verkenning met een werkgroep, de nieuwe online community ontwikkeld: het Zorg en Werk Netwerk. Het doel van deze online community is kennisdeling, samenwerking en communicatie rondom het thema arbeidsgerelateerde zorg. Doelgroepen voor deze community zijn alle (zorg)professionals op het thema zorg en werk. Zij kunnen bijvoorbeeld op deze online community praktische tools voor de praktijk vinden, eigen onderzoek op het thema arbeidsgerelateerde zorg delen, andere professionals vinden en met hen in gesprek gaan. Met als uiteindelijk doel de werkende te adviseren en te behandelen, en duurzaam werken te bevorderen. Het Zorg en Werk Netwerk wordt op 11 maart gelanceerd. Vanaf dat moment kunnen (zorg)professionals die behoren tot de doelgroep zich aanmelden.

Al enkele beroepsverenigingen van medisch specialisten zijn aangesloten bij het Platform Arbeidsgerelateerde Zorg. Graag willen we u via deze mail op de hoogte stellen van het platform en daarnaast vragen of één vertegenwoordiger namens jullie beroepsvereniging wil deelnemen aan het Platform Arbeidsgerelateerde Zorg. Voor het platform zou dit erg waardevol zijn, want op die manier kunnen we de diversiteit aan aangesloten medische professionals vergroten. Hierdoor is het mogelijk om samenwerkingen te versterken en de kennisdeling met de achterban uit te breiden.

Door aansluiting als lid bij het Platform Arbeidsgerelateerde Zorg wordt u uitgenodigd voor de 2-jaarlijkse bijeenkomsten, en ontvangt u updates vanuit het Zorg en Werk Netwerk. Wij denken dat lidmaatschap ook voor uw wetenschappelijke beroepsvereniging van waarde is. Door aangesloten te zijn bij het platform arbeidsgerelateerde zorg blijft de beroepsvereniging op de hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen en projecten die vanuit de andere partijen lopen. Een van de belangrijke thema’s is ‘aandacht voor het aspect werk door medisch specialisten’, dat de patiënt kan helpen bij behandeling en herstel. Op het Zorg en Werk Netwerk kunnen medisch specialisten zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen op dit gebied, door met andere in gesprek te gaan, ideeën in te brengen, en deze in de praktijk toe te passen.

We horen graag van u of er vanuit jullie wetenschappelijke beroepsvereniging een vertegenwoordiger is met interesse om deel te nemen aan het Platform Arbeidsgerelateerde zorg. In dat geval ontvangen we graag een naam en e-mail adres.

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Karin Proper
Bijz. hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid
Chief Science Officer (CSO)