Skip to main content

Landelijk onderwijs

Voor AIOS radiotherapie worden, naast de activiteiten plaatsvinden binnen de muren van de eigen kliniek, ook landelijke activiteiten buiten de opleidingskliniek georganiseerd. Deze activiteiten maken deel uit van het opleidingscurriculum. Dexe webpage geeft hiervan een overzicht.
De onderwijscommissie organiseert alle verplichte landelijke onderwijsactiviteiten. De NVRO draagt bij aan de kosten die hiervoor gemaakt worden voor de organisatie van deze activiteiten.

De onderwijscommissie van de NVRO, bestaande uit klinisch fysici, radiotherapeuten en AIOS, speelt een belangrijke rol in de organisatie en facilitatie van deze activiteiten. Op de website kunt u vinden wie er lid zijn van de commissie. Ook wordt hier de informatie gepubliceerd zoals de onderwijsagenda, dagprogramma’s en routebeschrijvingen.

Als er nieuwe informatie gepubliceerd wordt, wordt dit bekend gemaakt via de wekelijkse email-alert van het secretariaat van de NVRO.

Verplicht onderwijsactiviteiten

Modules

Er zijn vier verschillende modules, allen gegroepeerd rond één van de volgende basisvakken fysica, radiobiologie en radiologie.

 • Basismodule Beeldvorming (deel 1)

  Een eendaagse module, jaarlijks georganiseerd in het najaar. Het is de bedoeling deze module in 1ste of 2de jaar van je opleiding te volgen.

 • Module Beeldvorming (deel 2)

  De tweedaagse module Beeldvorming wordt eenmaal per twee jaar in het voorjaar georganiseerd. In principe vindt deze module plaats in dezelfde week als de module Treatment Planning & Delivery.

 • Module Treatment Planning & Delivery

  De driedaagse module Treatment Planning & Delivery vindt in het voorjaar plaats. Deze wordt eenmaal per twee jaar georganiseerd. In principe vindt deze module plaats in dezelfde week als de module Beeldvorming.

 • Module Radiobiologie

  De module Radiobiologie duurt drie dagen en wordt iedere 2 jaar in het voorjaar wordt georganiseerd. Je wordt geadviseerd deze module te volgen in het tweede of derde jaar van je opleiding.

Kijk voor de actuele data van de modules in de Onderwijsagenda.

Voor alle modules geldt dat het programma, het uitnodigen van sprekers en de literatuurlijst worden verzorgd door de onderwijscommissie van de NVRO. Bij enkele modules wordt ook een examen afgenomen, dat ook door deze commissie wordt verzorgd.

Voor deelname aan deze modules is een eigenbijdrage van de AIOS, die overigens niet kostendekkend is, verschuldigd. AIOS radiotherapie zijn verplicht alle modules te volgen gedurende zijn of haar opleiding.

Onderwijsdagen

Tweemaal per jaar (in het voor- en in het najaar) worden onderwijsdagen georganiseerd. Tijdens deze onderwijsdagen wordt één van de in de tabel genoemde klinische thema’s behandeld. Tijdens de vijf jaar die de opleiding tot radiotherapeut duurt, komen dus alle 10 klinische thema’s aan bod. Ter voorbereiding van deze dagen wordt een literatuurlijst met recente artikelen rond het thema verspreid. Tijdens de onderwijsdagen vindt een schriftelijk examen plaats met deze artikelenals examenstof. De opleider krijgt ook de uitslag van de examens van de AIOS.

Klinische thema’s van de onderwijsdagen
 • weke delen- & huidtumoren
 • hematologische maligniteiten
 • gynaecologische tumoren
 • gastro-enterologische maligniteiten
 • mammacarcinoom
 • longcarcinoom
 • urologische maligniteiten
 • neuro-oncologie
 • hoofd-halstumoren
 • palliatie

AIOS zijn verplicht deze onderwijsdagen bij te wonen. Er geldt dat een AIOS, ongeacht de reden van absentie, tenminste 80% van de onderwijsdagen georganiseerd tijdens zijn of haar opleiding dient te hebben bijgewoond en tevens de bijbehorende examens te hebben gemaakt.

 • Voorjaar: ‘onderwijsdag in eigen beheer‘

  Eén van deze twee onderwijsdagen wordt georganiseerd door de AIOS van één van de academische opleidingsklinieken. Deze wordt ook wel ‘onderwijsdag in eigen beheer’ genoemd en vindt plaats in de eigen kliniek op een vrijdag in het voorjaar.

  Het klinisch thema wordt aangedragen door de onderwijscommissie van de NVRO, die ook de literatuurlijst en het examen verzorgt. De AIOS van de organiserende opleidingskliniek zorgen inhoudelijk voor het dagprogramma en nodigen ook de sprekers uit.

  De organiserende kliniek draagt de kosten van een (facultatief) sociaal avondprogramma.

 • Najaar: onderwijsdag in niet-academisch centrum

  In het najaar organiseert de onderwijscommissie in een niet-academische radiotherapie-afdeling de onderwijsdagen. Op deze manier kunnen de AIOS ook kennismaken met niet-academische radiotherapie afdelingen. Tijdens deze dagen (donderdagmiddag en vrijdag) wordt wederom één klinisch thema behandeld.

  Het programma, het uitnodigen van sprekers, de literatuurlijst en het examen worden verzorgd door de onderwijscommissie van de NVRO.

  Logies en ontbijt wordt betaald door de NVRO, de kliniek die wordt bezocht, draagt de kosten van de borrel en het diner. Het is gebruikelijk dat deze kliniek ook een sociaal avondprogramma organiseert.

Wetenschappelijke vergaderingen

Driemaal per jaar organiseert de wetenschapscommissie van de NVRO een wetenschappelijke vergadering die thematisch van opzet is. Deze vergaderingen vinden plaats op een vrijdag en wordt gehouden in de nabijheid van station Amersfoort.

Deze vergaderingen zijn voor leden van de NVRO vrij toegankelijk.

AIOS radiotherapie zijn, in het kader van hun opleiding, verplicht deze wetenschappelijke vergaderingen bij te wonen en hun opleider geeft hen hiervoor gelegenheid.
Aansluitend aan het wetenschappelijk deel is er meestal ook een huishoudelijke vergadering van de NVRO. Het is leerzaam voor AIOS om hierbij aanwezig te zijn en kennis te nemen van het reilen en zeilen binnen de radiotherapie en, in bredere zin, binnen de gezondheidszorg.