Skip to main content

(Her)registratie

Als u in Nederland uw beroep als radiotherapeut wilt uitoefenen, dient u ingeschreven te staan bij de registratiecommissie.

Registratie

Nadat u de Nederlandse opleiding succesvol hebt afgerond, kunt u zich laten inschrijven in het register van specialisten van de registratiecommissie. De inschrijving is verplicht wanneer u in Nederland de wettelijk beschermde specialistentitel voert. De aanvraag dient u in bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Let u daarbij op het volgende:

  • De door u gevolgde opleiding voldoet aan de opleidingseisen van het college.
  • U beschikt over een positieve eindverklaring
  • De inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch.
  • Voor niet in Nederland opgeleide specialisten of profielartsen gelden afwijkende regels
  • Aan de inschrijving in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

Op de website van de KNMG vindt u nadere informatie over de inschrijving als medisch specialist. 

Herregistratie

Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal vijf jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het volgende van belang:

  • Voordat uw inschrijving vervalt, vraagt u de registratiecommissie om herregistratie.
  • U voldoet aan de herregistratie-eisen van het college en de registratiecommissie en kunt dit met de nodige bewijsstukken aantonen.
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch.
  • Aan herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

Op de website van de KNMG vindt u nadere informatie over herregistratie.