Skip to main content

Rapporten

adobe Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie Seminoma testis
adobe Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie NEURO standaardindicatie versie 1.1, 20 september 2023
adobe Eindrapportage SKMS-project "PROMs bij blaascarcinoom", 11 augustus 2023
adobe

Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie Borstkanker versie 2, 21 februari 2022
(Aanvullend: Baseline risico tabellen)

adobe Dica Jaarverslag 2022
adobe

Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie Longcarcinoom, 15 oktober 2021
(Addendum Slokdarmcarcinoom bij LIPP thorax)

adobe Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie Thorax, 2019
(Aanvullend: Baseline risico tabellen)
adobe Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie Hoofdhals versie 2.2, 2019
adobe Definitieve voorlegger Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie Hoofdhals, 2019
adobe

Landelijk Indicatie Protocol Protonen Therapie (cranio)spinale as bestraling, 2019
(Aanvullend: Baseline risico tabellen)

adobe Onderzoeksrapport 'Ervaringen van patiënten met radiotherapeutische zorg in Nederland', 2019
adobe Adviesrapport Toxiciteitsregistratie, 2018
adobe Consensus werkwijze acute huidreacties radiotherapie vastgesteld juni 2018
adobe Standardizing Nomenclatures in Radiation Oncology, januari 2018
adobe Radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie, 2017
adobe Kennisagenda Radiotherapie, 2017

Een aantal documenten zijn alleen voor leden beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Documentenbeheer