Skip to main content

Accreditatie aanvragen

GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Als arts kunt u in GAIA een persoonlijk dossier activeren. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Nederlandse scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen. Voor uw herregistratie kunt u uw GAIA-dossier rechtstreeks aanbieden bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Via GAIA kan een aanbieder van een na- of bijscholingsactiviteit deze rechtstreeks aanbieden aan de wetenschappelijke of beroepsvereniging om te laten accrediteren. De vereniging krijgt hier een melding van.

Sommige informatie moet een radiotherapeut zelf toevoegen in GAIA . Dat geldt bijvoorbeeld voor buitenlandse nascholingen. Daarbij moet de radiotherapeut zelf zorgen voor een bewijs van deelname en deze achteraf toevoegen aan het dossier.

In het Accreditatiekader vindt u de regelingen betreffende accreditatie van bij- en nascholing van de NVRO.

De rolverdeling accreditatieproces

Aanbieder Nascholing ter accreditatie aanbieden aan beroepsvereniging(en), bewijs van deelname verstrekken en/of digitaal via presentie invoeren in GAIA
Beroepsvereniging Nascholing beoordelen, accrediteren en publiceren in congresagenda
Specialist Nascholing volgen en bewijzen van deelname administreren (of gebruik van persoonlijke dossier in GAIA)/buitenlandse nascholing zelf toevoegen aan dossier
RGS Herregistratieaanvragen beoordelen en controle deskundigheidsbevordering

Aanbevolen links

Accreditatie dient vooraf aan de bijeenkomst aangevraagd te worden.

De kosten voor de aanvraag van accreditatie zijn 175 euro, exclusief BTW.