Skip to main content

Algemeen

Thans komt er veel op een radiotherapeut af. Er is de laatste decennia een stijgende vraag naar zorg ontstaan. Ook wordt een hoger kwaliteit- en veiligheidniveau verwacht. Dit staat tegenover het feit dat van overheidswege een efficiëntere en doelmatigere inrichting van het zorglandschap wordt vereist. Al deze krachten hebben, of gaan effect hebben, op de beroepsuitoefening van een radiotherapeut in Nederland.

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) is binnen de NVRO verantwoordelijk voor die beleidsterreinen die van invloed zijn op de uitoefening van het beroep van radiotherapeut. Dit zijn onder andere thema’s rondom inrichting van het zorglandschap en bekostiging van zorg.

Samenstelling

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVRO kent de volgende samenstelling:

geen foto persoon 1

Dhr. dr.ir. W.J.M. (Willy) de Kruijf
Instituut Verbeeten
Voorzitter

geen foto persoon 1

Mevr. drs. C.J.W.M. (Karin) Mondriaan - van Zutphen
Radiotherapiegroep Deventer
Secretaris

geen foto persoon 1

Mevr. drs. H.A. (Hetty) van den Berg
Catharina-ziekenhuis
Commissielid

Maarten Dirkx

Dhr. dr.ir. M.L.P. (Maarten) Dirkx
Erasmus MC/Daniel den Hoed
Commissielid

Patricia Doornaert

Mevr. dr. P.A.H. (Patricia) Doornaert
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Commissielid

Corrie Marijnen

Mevr. Prof.dr. C.A.M. (Corrie) Marijnen
Ned.Kanker Inst./A.van Leeuwenhoek
Commissielid

Chris Terhaard

Dhr. Prof.dr. Ch.H.J. (Chris) Terhaard
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Commissielid

geen foto persoon 1

Mevr. drs. S.J.M. (Sanne) Wouterse
Isala Klinieken, locatie Sophia
Commissielid