Skip to main content

Algemeen

De NVRO is voortdurend bezig om de kwaliteit van de radiotherapeutische zorg in Nederland te verbeteren. De commissie kwaliteit houdt zich hier mee bezig. Zij heeft hiervoor de volgende doelen geformuleerd:

  • Continue evaluatie van radiotherapeutische zorg.
    o.a. m.b.v. de NVRO indicatoren en specifieke radiotherapieset voor verschillende DICA audits.
  • Faciliteren van en participeren in richtlijnontwikkeling.
  • Ontwikkeling van beleid en het geven van adviezen over kwaliteitsissues aan het NVRO bestuur.
  • Faciliteren verschillende SKMS projecten.
  • Afstemmen van NVRO kwaliteitsbeleid op wensen en behoeften van patiëntverenigingen.

Commissie kwaliteit

Voorzitter: dhr. drs. E.J. van Limbergen.
Zie de complete commissie.

SKMS-projecten

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag van het specialistenhonorarium wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Medisch specialisten kunnen gebruik maken van dit geld voor kwaliteitsbevorderende projecten. Meer uitleg en een overzicht van de NVRO SKMS projecten.

Kwaliteitsbeleidsplan

Het NVRO Kwaliteitsbeleidsplan 2016-2020

Kennisagenda

In 2017 heeft de NVRO haar kennisagenda samengesteld. Hierin is de top 10 van kennishiaten opgesteld, met en een advies over hoe deze middels wetenschappelijk onderzoek in te vullen.