Skip to main content

SKMS 2

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag van het specialistenhonorarium wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2 (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Medisch specialisten kunnen gebruik maken van dit geld voor kwaliteitsbevorderend projecten.

SKMS 2 projectaanvragen

Zie hier voor de kaderbrief van SKMS. Hierin wordt beschreven binnen welke thema's projecten moeten vallen om in aanmerking te komen voor SKMS financiering.

Er is een handleiding geschreven voor het indienen van kwaliteitsprojecten.

rondeDeadline nieuwe projectaanvragenOntvangst hoorDeadlinewederhoor periodeUitslag SKMS-bestuur
2023.3 20 juni 2023, 12.00 uur 6 september 10 oktober 2023, 12.00 uur Uiterlijk 22 december 2023
2023.4 10 oktober 2023 29 november 23 januari 2024, 12.00 uur Uiterlijk 4 april 2024
2024.1 23 januari 2024, 12.00 uur 13 maart 9 april 2024, 12.00 uur Uiterlijk 13 juni 2024
2024.2 9 april 2024, 12.00 uur 30 mei 25 juni 2024, 12.00 uur Uiterlijk 26 september 2024
2024.3 25 juni 2024, 12.00 uur 11 september 8 oktober 2024, 12.00 uur Uiterlijk 5 december 2024

 

rondeDeadline declaratiesdeadline amendementen en eindverantwoordingenuitslag skms-bestuur
2023.4 12 september 2023 24 oktober 2023, 12.00 uur Uiterlijk 22 december 2023
2024.1 19 december 2023 30 januari 2024, 12.00 uur Uiterlijk 4 april 2024
2024.2 5 maart 2024 16 april 2024, 12.00 uur Uiterlijk 13 juni 2024
2024.3 22 mei 2024 2 juli 2024, 12.00 uur Uiterlijk 26 september 2024

 

Formats voor het indienen van projectaanvragen bij SKMS

Aanvullende informatie

Afgeronde en lopende SKMS projecten

ProjectEinddatum
INNOVatie implementAtie radioTherapiE (INNOVATIE) (Taskforce Innovatie Implementatie) 30-06-2023
Eindproduct De ontwikkeling en implementatie van PRO-CTCAE-subsets voor longkankerpatiënten 30-04-2023

Bijlage 1: PROCTCAE subset longkanker Nederlands
Bijlage 2: Voorlichtingsmateriaal patiënten
Bijlage 3: Handleiding en trainingsmateriaal ziekenhuizen en zorgverleners

 
Blaaskanker keuzehulp 31-03-2023

PRO bijwerkingen subset voor prostaatkanker patiënten project (klik hier voor het eindproduct)

Klik hier voor NCI PRO-CTCAE ITEMS Dutch 
klik hier voor NCI PRO-CTCAE ITEMS English
klik hier voor NCI PRO-CTCAE ITEMS Turkish

31-12-2021
Afwachting goedkeuring: De ontwikkeling van een PRO-CTCAE subset voor rectumcarcinoom patiënten  

Implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor het vulvacarcinoom. 
Zie eindproducten: protocol chemoradiatie vulvacarcinoom, presentatie juni 2018, workshop januari 2019 en workshop maart 2019.

31-10-2021
Nationale consensus m.b.t. evaluatie van borstkankerradiotherapieplanningen (klik hier en hier voor de eindproducten) 31-12-2020
SONCOS witte vlekkenanalyse (klik hier en hier voor de eindproducten) 31-03-2020
Herziening richtlijn kleincellig longcarcinoom 01-11-2019
Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker 31-12-2018
Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters 30-09-2018
Toxiciteitsregistratie Fase I 01-09-2018
Uitbreiden DCRA met radiotherapeutische parameters 30-06-2018
Radiotherapp 01-03-2018
Kennisagenda NVRO 01-03-2018
Het uniformeren van radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie 30-03-2017
Doorontwikkeling Kwaliteitsmeting NVRO 28-02-2017
Ontwikkelen van gedragen (evidence-based) normen voor radiotherapie 01-10-2014
Afronden van de Consumer Quality Index (CQi) Radiotherapie (fase 3 en 4) 10-09-2014
Herziening richtlijnen rectumcarcinoom en coloncarcinoom 01-12-2013
Optimale behandeling van de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom 01-10-2013
Uitkomstenregistratie Longkanker 01-10-2013
Richtlijnontwikkeling radiotherapie pacemakers en ICD’s 31-03-2012
Geïntegreerd Kwaliteitsbeleid NVRO 01-06-2012
Ontwikkelen programma om patiëntervaring te meten bij patiënten 01-07-2010
Implementeren van 11 reeds ontwikkelde indicatoren 31-12-2009