• Home
  • Kwaliteit
  • SKMS

SKMS 2

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag van het specialistenhonorarium wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2 (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Medisch specialisten kunnen gebruik maken van dit geld voor kwaliteitsbevorderend projecten.

SKMS 2 projectaanvragen

Zie hier voor de kaderbrief van SKMS. Hierin wordt beschreven binnen welke thema's projecten moeten vallen om in aanmerking te komen voor SKMS financiering.

Er is een handleiding geschreven voor het indienen van kwaliteitsprojecten.

rondeDeadline amendementen en eindverantwoordingenDeadline projectaanvragen (t.b.v. budget 2022)Uitslag SKMS-bestuur
2021.1 24 november 2020 n.v.t. 15 februari 2021
2021.2 20 april 2021 9 februari 2021 om 12.00 uur 23 juli 2021
2021.3 13 juli 2021 n.v.t. 29 oktober 2021
2021.4 14 september 2021 31 augustus 2021 om 12.00 uur 24 december 2021

Formats voor het indienen van projectaanvragen bij SKMS:

Aanvullende informatie:

Eindproducten SKMS-projecten

  • Klik hier om het eindproduct van het SKMS-project 'Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker (42964289)' te downloaden.
  • Klik hier om het eindproduct van het SKMS-project 'Uitbreiden DSCA met radiotherapeutische parameters (29185848)' te downloaden.
  • Klik hier om het eindverslag van het SKMS-project 'Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters (D20140625-01)' te downloaden.
  • Klik hier en hier om de eindproducten van het SKMS-project ' Witte vlekken analyse oncologische richtlijnen' (20181234) te downloaden.

Afgeronde en lopende SKMS projecten.

ProjectEinddatumSKMS-budget
Implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor het vulvacarcinoom 28-02-2021 Gealloceerd budget 2017
Consultkaarten longkanker 30-03-2021 Centraal budget 2017
Nationale consensus m.b.t. evaluatie van borstkankerradiotherapieplanningen 30-09-2020 Gealloceerd budget 2017
Herziening richtlijn kleincellig longcarcinoom 01-11-2019 Centraal budget 2017
Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker 31-12-2018 Gealloceerd budget 2016
Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters 30-09-2018 Centraal budget 2014
Toxiciteitsregistratie Fase I 01-09-2018 Gealloceerd budget 2014
Uitbreiden DCRA met radiotherapeutische parameters 30-06-2018 Centraal budget 2013
Radiotherapp 01-03-2018 Gealloceerd budget 2014
Kennisagenda NVRO 01-03-2018 Gealloceerd budget 2014
Het uniformeren van radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie 30-03-2017 Gealloceerd budget 2013
Doorontwikkeling Kwaliteitsmeting NVRO 28-02-2017 Gealloceerd budget 2013
Ontwikkelen van gedragen (evidence-based) normen voor radiotherapie 01-10-2014 Gealloceerd budget 2011
Afronden van de Consumer Quality Index (CQi) Radiotherapie (fase 3 en 4) 10-09-2014 Gealloceerd budget 2012
Herziening richtlijnen rectumcarcinoom en coloncarcinoom 01-12-2013 Centraal budget 2011
Optimale behandeling van de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom 01-10-2013 Centraal budget 2012
Uitkomstenregistratie Longkanker 01-10-2013 Gealloceerd budget 2011
Richtlijnontwikkeling radiotherapie pacemakers en ICD’s 31-03-2012 Gealloceerd budget 2010
Geïntegreerd Kwaliteitsbeleid NVRO 01-06-2012 Gealloceerd budget 2010
Ontwikkelen programma om patiëntervaring te meten bij patiënten 01-07-2010 Gealloceerd budget 2008
Implementeren van 11 reeds ontwikkelde indicatoren 31-12-2009 Gealloceerd budget 2008

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO