Skip to main content

Commissie voor beroepsaangelegenheden

De zorg is sterk aan verandering onderhevig. Vanuit de maatschappij is de laatste decennia een stijgende vraag naar zorg ontstaan. Een stijgende vraag waarbij ook een hogere kwaliteit en meer veiligheid wordt verwacht. Dit tegenover het feit dat de overheid en de zorgverzekeraars een efficiëntere en doelmatigere inrichting van het zorglandschap eist. Al deze krachten hebben, of gaan effect hebben, op de beroepsuitoefening van een radiotherapeut.

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) is binnen de NVRO verantwoordelijk voor die beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de radiotherapeut. Dit zijn onder andere thema’s rondom bekostiging van zorg, inrichting van het zorglandschap en vele meer. Daarnaast volgt de CvB alle landelijke en interne beleidsthema’s.

Een aantal documenten en agenda's zijn alleen voor de leden van de commissie beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Samenstelling

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVRO kent de volgende samenstelling:

Isala Zwolle
Voorzitter
Erasmus MC/Daniel den Hoed
Commissielid
Catharina-ziekenhuis
Commissielid
Instituut Verbeeten
Commissielid
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
Commissielid
Erasmus MC/Daniel den Hoed
Commissielid
Radiotherapiegroep
Commissielid