Skip to main content

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen voor accreditie van na- en bijscholing.
Voor nadere informatie omtrent accreditatie regels en aanvragen zie het menu 'Werk & opleiding'.

Het reglement van de commissie vindt u onder 'Documenten' aan de rechterkant.

Een aantal documenten en agenda's zijn alleen voor de leden van de commissie beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Samenstelling

De Accreditatiecommissie van de NVRO kent de volgende samenstelling.

HaaglandenMC
Voorzitter
Universitair Medisch Centrum Groningen
Commissielid
Radiotherapiegroep Arnhem/Ede
Commissielid