Skip to main content

Kennisagenda

De Kennisagenda van de NVRO is in 2017 tot stand gekomen. Hierin zijn de belangrijkste en meest urgente kennishiaten binnen de radiotherapie in beeld gebracht en geprioriteerd. Ook zijn de huidige onderzoeksvelden van de afdeling radiotherapie in Nederland beknopt in kaart gebracht. Het doel van de kennisagenda is om inzichtelijk te maken waar de hiaten momenteel liggen zodat hier gericht onderzoek naar gedaan kan worden.

De kennisagenda kan als inspiratie worden gebruikt door de leden van de NVRO, platforms en onderzoeksgroepen voor het opzetten van onderzoek en daar bijbehorende subsidieaanvragen. Gezien het grote draagvlak van deze kennishiaten onder radiotherapeuten en patiënten geven sommige subsidieverstrekkers voorrang aan onderzoeksvoorstellen die passen binnen de geprioriteerde kennishiaten. Indien een onderzoeksvraag binnen onze kennisagenda past is het tevens mogelijk om een steunbetuiging vanuit de NVRO aan te vragen.

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen voortkomend uit de kennisagenda leidt tot betere zorg, betere richtlijnen en meer doelmatigheid in de zorg voor patiënten.

Vragen over de Kennisagenda van de NVRO kunt u sturen naar

Download de NVRO Kennisagenda.