Skip to main content

Peiling palliatieve zorg vanuit NPPZII

Doe mee aan de peiling palliatieve zorg onder zorgverleners (voorheen zorgverlenerspeiling)

Werkt u met mensen in de palliatieve levensfase? Dan nodigen we u uit om mee te doen aan de korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in uw ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Dit gaat over het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over hun waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen.
Het doel van de peiling is om te ontdekken wat professionals kan helpen bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten en is mogelijk tot en met 31 maart 2024. De peiling wordt georganiseerd vanuit het NPPZ II en Stichting PZNL, in samenwerking met IKNL, Amsterdam UMC en Agora.

Meer informatie over de peilingen – die elke twee jaar worden gehouden onder zorgverleners, patiënten en burgers – staat op Palliaweb: palliaweb.nl/peilingen (hier kunt u ook de resultaten vinden van de peilingen in 2022) en het Nieuwsbericht.

Alvast bedankt voor uw deelname!