Skip to main content

In memoriam Helen Westenberg

Beste NVRO-leden,

Op 29 februari jl. is onze oud-collega Helen Westenberg overleden.

Helen begon in 1992 in het toenmalige Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI). Zij stond aan de basis van de multidisciplinaire oncologische zorg samen met de specialisten uit het Rijnstate. In het bijzonder was zij nauw betrokken bij het oprichten van een oncologische afdeling, multidisciplinaire spreekuren en later ook zeer actief in de multidisciplinaire ketenzorg bij het mammacarcinoom.
Daarnaast was Helen de motor achter vele wetenschappelijke studies. Ze speelde hierin zowel regionaal als landelijk en ook internationaal een rol. Dat haar hart bij de patiëntenzorg lag bleek wel uit het feit dat ze, nadat ze ziek werd, nog terugkeerde naar de werkvloer voordat ze in 2023 met vervroegd pensioen ging.

Helen is 63 jaar geworden.

Wij wensen haar gezin, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

J.A. (Hans) Bogers | Hoofd Radiotherapeuten / Radiotherapeut
Radiotherapiegroep | Arnhem / Ede